Praw pacjenta w praktyce zawodowej personelu medycznego

Zespół ds. etyki zaprasza wszystkich zainteresowanych Pracowników Zakładu na wykład Andrzeja Kurianowicza, radcy prawnego Kancelarii Prawa Medycznego i Gospodarczego

14 lutego 2019 r., godz. 11.00,

w sali konferencyjnej szpitala

Temat wykładu:

Praw pacjenta w praktyce zawodowej personelu medycznego

Tematy poruszane podczas szkolenia:

– prawa pacjenta z wyjaśnieniem zakresu uprawnień,

– odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem praw pacjenta

– zabezpieczenia przed konsekwencjami roszczeń pacjentów

Sylwetka wykładowcy:

Andrzej Kurianowicz – radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego specjalizującej się m.in. w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony zdrowia; skutecznie reprezentuje świadczeniodawców oraz lekarzy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (w zakresie nakładanych przez NFZ kar umownych) oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi i dyscyplinarnymi; członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku; dodatkowo zdany egzamin sędziowski; wykładowca Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od wielu lat prowadzi szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki, położne) oraz kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Koszty szkolenia pokrywa : PWS Konstanta S.A.

Font Resize
Contrast