Realizowane projekty

 

 Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego


 

 

 

„Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.


 

 

„Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku życia pacjentów poprzez inwestycje w specjalistyczny sprzęt medyczny i wyposażenie.


 

 

 

Wyposażenie Pracowni Rentgenodiagnostyki w nowoczesną aparaturę medyczną w celu poprawy jakości badań diagnostycznych oraz zwiększenia wykrywalności chorób nowotworowych we wczesnym stadium rozwoju.


 

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej


 

 

 „Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki medycznej”.


 

 

 

Poprawa efektywności i dostępności do usług medycznych świadczonych w oparciu o pion zabiegowy i OAIIT Szpitala w Hajnówce na potrzeby leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych.


 

 

Projekt „Szansa w integracji” nr RPPD.07.01.00-20-003616 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


 

pl

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007-2013 finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)


 

indeks

Rozbudowa i doposażenie Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ W Hajnówce celem zwiększenia dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oraz rozszerzania możliwości terapeutycznych.


 

infrastruktura

Zwiększenie możliwości diagnostyki i leczenia SOR w SP ZOZ w Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości opieki mieszkańcom powiatu hajnowskiego.


 

 

indeks

 

Termomodernizacja budynków SPZOZ w Hajnówce


 

indeks

 

Szpital przyjazny środowisku – racjonalizacja gospodarki odpadami medycznymi, w tym niebezpiecznymi poprzez działania inwestycyjne i edukacyjne w SP ZOZ w Hajnówce

Font Resize
Contrast