Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze


 

Adres ośrodka: Czeremcha, ul. Duboisa 13
Telefon kontaktowy: 85 685 00 00; 576 385 000

 

 

Poradnia ogólna:

lek. Przemysław Pawluczuk: od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.35


Personel pielęgniarski
• Maria Tarasiuk – pielęgniarka praktyki
• Tamara Sajewicz – pielęgniarka środowiskowa
• Jolanta Trusiewicz – położna środowiskowa

Font Resize
Contrast