kwick04-color

 

 

Poradnie Specjalistyczne


Centralna Rejestracja Poradni Specjalistycznych:
tel. 85 682 91 76; 85 682 91 70

Dokumenty wymagane przy rejestracji:
● dowód osobisty
●skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
● ginekologa i położnika
● dentysty
● onkologa
● psychiatry
● dla osób chorych na gruźlicę
● dla osób zakażonych wirusem HIV
● dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
● dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania

Rejestracja pacjentów może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pomocą osób trzecich.

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerami:
● 85 682 91 70; 85 682 91 76 – poradnie mieszczących się przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9 (za wyjątkiem Poradni Ginekologiczno – Położniczej)
● 85 682 91 60 – Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
● 85 682 90 02 – Poradnia Dermatologiczna
● 85 682 90 04 – Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego

● 85 682 90 37 – Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

● 85 682 90 06 – Poradnia Reumatologiczna

Wykaz Poradni Specjalistycznych:

 

Font Resize
Contrast