• Diagnostyka

  .

  czytaj więcej
 • Oddziały szpitalne

  Odział Chorób Wewnętrznych tel. 85 682 92 77; 85 682 92 80 Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej tel. 85 682 92 77 Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej tel. 85 682 92 89 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. 85 682 92 83 Oddział Pediatryczny tel. 85 682 92 70 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z rooming in tel. 85 682 92 62 Oddział Anestezjologi i Continue Reading

  czytaj więcej
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku dzieci Continue Reading

  czytaj więcej
 • Realizowane projekty

     Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego       „Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce”.     „Godna jesień życia” – poprawa jakości opieki długoterminowej świadczonej na bazie ZOL Szpitala w Hajnówce oraz w środowisku Continue Reading

  czytaj więcej
 • e-Zdrowie

  Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie integruje sieć podmiotów leczniczych województwa podlaskiego. Udostępnione funkcjonalności umożliwiają: e-rejestrację do poradni specjalistycznych w wybranych szpitalach  możliwość dostępu przez internet do swojej dokumentacji medycznej wytworzonej podczas wizyty u lekarzy specjalistów zapoznanie się z aktualnościami prozdrowotnymi z regionu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oferuje za pomocą Portalu Pacjenta możliwość rezerwacji terminu do Continue Reading

  czytaj więcej

kwick04-color

 

 

Poradnie Specjalistyczne


Centralna Rejestracja Poradni Specjalistycznych:
tel. 85 682 91 76; 85 682 91 70

Dokumenty wymagane przy rejestracji:
● dowód osobisty
●skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
● ginekologa i położnika
● dentysty
● onkologa
● psychiatry
● dla osób chorych na gruźlicę
● dla osób zakażonych wirusem HIV
● dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
● dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania

Rejestracja pacjentów może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pomocą osób trzecich.

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerami:
● 85 682 91 70; 85 682 91 76 – poradnie mieszczących się przy ul. Doc. Adama Dowgirda 9 (za wyjątkiem Poradni Ginekologiczno – Położniczej)
● 85 682 91 60 – Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
● 85 682 90 02 – Poradnia Dermatologiczna
● 85 682 90 04 – Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego

● 85 682 90 37 – Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

● 85 682 90 06 – Poradnia Reumatologiczna

Wykaz Poradni Specjalistycznych:

 

Font Resize
Contrast