Zatrudnimy pielęgniarkę do pobierania krwi

Zatrudnimy osobę uprawnioną do pobierania krwi od pacjenta w Punkcie Pobrań, w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce.

Oferty prosimy kierować pod adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17 – 200 Hajnówka

email: spzoz@hajnowka.pl

informacje telefoniczne pod numerem: 85 682 91 01

Font Resize
Contrast